Sjukfrånvaron

I år, 2001, kommer antalet sjukdagar att bli över 100 miljoner. Det motsvarar en ökning av kostnaderna för sjukskrivning med 20 procent från förra året, och det är en ökningstakt som bygger på att vi sedan 1997 har fått en fördubbling av sjukfrånvaron. Det sa moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark Läs mer…

Kamp mot ett av våra största samhällsproblem – anförande i riksdagens allmänpolitiska debatt

Anförande av riksdagsledamot Gunnar Hökmark i riksdagens allmänpolitiska debatt torsdagen den 18 november 2001 Herr talman! Det finns en fråga som har en avgörande betydelse för vårt samhälles framtida välstånd och för enskilda människors välfärd, ett samhällsproblem som växer mer och mer och som under de senaste åren har tillåtits Läs mer…

Fri Ekonomi: Om politikens ET, moderata budgetmotionen och vänstern stöd för Talibaner

Nyhetsbrevet Fri Ekonomi 2001-10-10 Kära läsare, I detta brev lite om vänstern och Afghanistan, Riksgäldskontoretsprognoser över underskotten , vårt kanske största samhällsproblemi form av den växande sjukfrånvaron och den moderatabudgetmotionen. Nu lever vi i en tid då dalar och städer som vi tidigare harassocierat med sagor och äventyrsberättelser blir till Läs mer…