Monthly Archives: October 2001

Regeringen äventyrar de offentliga finanserna – artikel i DI

Regeringen äventyrar de offentliga finanserna Inför valet 1988 valde regeringen att inte låtsas om de problem som tornade upp sig. Nu ser vi på nytt hur gapet mellan verkligheten och den politik man vill föra har vuxit. I budgetpropositionen bygger … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Svar till Segelström i Finanstidningen

Inleder man som köpare en svart affär av hyreslägenhet skall man kunna få behålla lägenheten för 30% av svartpriset efter det att man angivit säljaren. Så vill Inger Segelström driva stockholmarna ännu djupare ner i det träsk av köer, svart … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Sjukfrånvaron

I år, 2001, kommer antalet sjukdagar att bli över 100 miljoner. Det motsvarar en ökning av kostnaderna för sjukskrivning med 20 procent från förra året, och det är en ökningstakt som bygger på att vi sedan 1997 har fått en … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Vi kan välja den offensiva reformpolitiken istället för den defensiva krispolitiken

En ny verklighet kräver en ny politik Under en längre tid har det stått klart att världsekonomins utveckling står inför en betydande nedgång. Terrordåden i USA och den världspolitiska utveckling dessa har skapat har av uppenbara skäl förstärkt denna utveckling. … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Kamp mot ett av våra största samhällsproblem – anförande i riksdagens allmänpolitiska debatt

Anförande av riksdagsledamot Gunnar Hökmark i riksdagens allmänpolitiska debatt torsdagen den 18 november 2001 Herr talman! Det finns en fråga som har en avgörande betydelse för vårt samhälles framtida välstånd och för enskilda människors välfärd, ett samhällsproblem som växer mer … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Till de som tror att kampen mot terrorism är ett uttryck för manligt våldsdyrkande

Posted in Blogg | Leave a comment

bin Ladens värld – Washington Post

Posted in Blogg | Leave a comment

Fri Ekonomi: Om politikens ET, moderata budgetmotionen och vänstern stöd för Talibaner

Nyhetsbrevet Fri Ekonomi 2001-10-10 Kära läsare, I detta brev lite om vänstern och Afghanistan, Riksgäldskontoretsprognoser över underskotten , vårt kanske största samhällsproblemi form av den växande sjukfrånvaron och den moderatabudgetmotionen. Nu lever vi i en tid då dalar och städer … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment