Monthly Archives: September 2001

Ringholmalternativet är värre än Dickensalternativet.

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Högskattesamhället urholkar låginkomsttagarnas trygghet- artikel i Svd

Det svenska högskattesamhället befinner sig just nu i en omvandling som måste karaktäriseras som både cynisk och djupt orättfärdig. Beskattningen flyttas från rörliga skattebaser till mer trögrörliga vilket bland annat kommer till uttryck i övervältringen av ökade skatter på bland … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Svagare krona är ingen väg mot välfärd – artikel i DN

DN hade häromdagen ett utfall mot undertecknad med innebörden att jag påstår att kronraset är regeringens fel, att jag skulle mena att problemen hade undvikits om Sverige varit med i EMU samt att vi snarast bör gå med för att … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

IMF spår recession

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Högre inflationsförväntningar

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Euron

Utvecklingen för den svenska kronan är katastrofal. Om inte den nuvarande utvecklingen kan vändas kommer svenska hushåll ha förlorat 15% av värdet på sina löner och tillgångar på bara ett år. Samtidigt innebär kronraset att svenska företag blir allt billigare … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Bush inför kongressen

Posted in Blogg | Leave a comment

En fri och öppen världsekonomi – riksdagens budgetdebatt

Anförande av riksdagsledamot Gunnar Hökmark vid riksdagens budgetpolitiska debatt den 20 september 2001. Fru talman,Plötsligt tränger sig några av livets tragedier på oss på ett sätt som vi inte kan vända oss bort ifrån, när det som finns i våra … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment