Euron

Utvecklingen för den svenska kronan är katastrofal. Om inte den nuvarande utvecklingen kan vändas kommer svenska hushåll ha förlorat 15% av värdet på sina löner och tillgångar på bara ett år. Samtidigt innebär kronraset att svenska företag blir allt billigare att köpa. Osäkerheten kring den svenska urholkar den svenska börsens Läs mer…