Brev till Ringholm om fastighetsskattedebatt

Finansminister Bosse Ringholm 2001-08-30Finansdepartementet Broder, För en tid sedan utmanade jag dig till en debatt om fastighetsskattens vara eller inte vara. Min utgångspunkt var att fastighetsskatten är en förmögenhetsskatt som godtyckligt drabbar människor utan förmögenhet, att den får orättfärdiga konsekvenser, att ingen vet vilka kostnader för det egna boendet den Läs mer…

Vi samlas kl 12 på Norrmalmstorg!

För 10 år sedan återfick de baltiska folken den frihet och självständighet som var deras självklara rätt. Friheten utlöstes genom det sovjetiska imperiets ideologiska och politiska sammanbrott men nåddes genom en fredlig kamp för nationellt oberoende. Den fredliga kampen tog sig uttryck i modiga manifestationer av den egna kulturen , Läs mer…

Löfteskarusellen förblindar

Regeringen har drivit sig själv in i en löfteskarusell som förblindar. Nu vågar man inte se det faktum att den snabba konjunkturnedgången begränsar utrymmet för de utgiftsökningar som regeringen drivit igenom och ställer krav på offensiva reformer om inte konjunkturnedgången skall förstärkas av passiviteten. Socialdemokraternas samarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet Läs mer…