Ur nyhetsbrevet Fri Ekonomi:

Nyhetsbrevet Fri Ekonomi 2001-07-31 Kära läsare, I detta brev lite om Anders Österling och tidens hälsningar till rummet, globaliseringsdebatten och ärkebiskopen, den ekonomiska utvecklingen och de krav den ställer på en ny borgerlig regering 2002 samt om 10-årsjubileum på Norrmalmstorg den 27/8 för att fria de baltiska ländernas självständighet och Läs mer…

Bosse Ringholm sköter inte sitt jobb

Bosse Ringholm sköter inte sitt jobb. Han kan inte ens hålla reda på de olika partiernas budgetförslag. Vi moderater tillför sjukvården direkt, inte via landstingen utan direkt in i verksamheten, 7 miljarder mer under den kommande treårsperioden. Det är tvärtemot vad Ringholm skriver i sitt brev till kristdemokraterna. Det säger Läs mer…

Nu går skam på torra land

Nu går skam på torra land. LO-ekonomerna fungerar vare sig som ekonomer eller företrädare för löntagarna när de väljer att försvara den socialdemokratiska högskattepolitiken istället för sina egna medlemmars inkomster. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar till att LO-ekonomerna i en rapport kräver ett golv för Läs mer…