Replik till LO- ekonomer i DI

Tanken på att ledande fackförbundsekonomer skulle hävda att det är en naturlig del i en sund ekonomi att lönerna sänks med 10% är rätt avlägsen. Men det som är oacceptabelt när sänkningen syns i tydliga siffror verkar vara lättare att leva med när den inte märks i siffror utan bara Läs mer…

Ponera att en ledande politiker föreslog sänkt standard – artikel i DI

Ponera att en ledande politiker sa följande: ”istället för att genomföra reformer på arbetsmarknadens, skatternas och avregleringarnas område kommer vi sänka värdet på svenskarnas löner och sparade tillgångar med 10%. På det viset slipper vi ta itu med besvärliga frågor som skattesänkningar, utgiftsbesparingar, de fackliga maktmonopolen och avregleringar som visserligen Läs mer…

Tid att agera

Tid att agera! Regeringens passivitet driver fram höjda räntorVi ser nu de tydliga effekterna av regeringens oförmåga att genomföra de strukturella reformer som är nödvändiga för att höja tillväxtkraften i svensk ekonomi. I frånvaron av en aktiv reformpolitik tvingas regeringen nu passivt se hur den ekonomiska politiken domineras av de Läs mer…

Kommentar till IMF-rapport

Det är bra att IMF pekar på vikten av att den ekonomiska politiken på nytt tar upp 1990-talets reformagenda. Men det är illavarslande för den svenska ekonomins utveckling att IMF också pekar på sannolikheten av höjda svenska räntor på grund av en fortsatt vikande kronkurs och växande inflationstryck. I praktiken Läs mer…