Monthly Archives: June 2001

Replik till LO- ekonomer i DI

Tanken på att ledande fackförbundsekonomer skulle hävda att det är en naturlig del i en sund ekonomi att lönerna sänks med 10% är rätt avlägsen. Men det som är oacceptabelt när sänkningen syns i tydliga siffror verkar vara lättare att … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Kronan har försvagats mot euron, även på längre sikt

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Till världskapitalismens försvar – bok av Johan Norberg

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Ponera att en ledande politiker föreslog sänkt standard – artikel i DI

Ponera att en ledande politiker sa följande: ”istället för att genomföra reformer på arbetsmarknadens, skatternas och avregleringarnas område kommer vi sänka värdet på svenskarnas löner och sparade tillgångar med 10%. På det viset slipper vi ta itu med besvärliga frågor … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Bortförklara inte kronans fall

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Tid att agera

Tid att agera! Regeringens passivitet driver fram höjda räntorVi ser nu de tydliga effekterna av regeringens oförmåga att genomföra de strukturella reformer som är nödvändiga för att höja tillväxtkraften i svensk ekonomi. I frånvaron av en aktiv reformpolitik tvingas regeringen … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Kommentar till IMF-rapport

Det är bra att IMF pekar på vikten av att den ekonomiska politiken på nytt tar upp 1990-talets reformagenda. Men det är illavarslande för den svenska ekonomins utveckling att IMF också pekar på sannolikheten av höjda svenska räntor på grund … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Daily Telegraph om Persson

Posted in Blogg | Leave a comment