Monthly Archives: May 2001

Persson till vänster om Kommunal

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Sverige behöver mer än Ringholms teser – artikel i SvD

Den högsta arbetslösheten i en högkonjunktur någonsin. Växande statligt budgetunderskott. En snabbt växande sjukfrånvaro som äter upp huvuddelen av den sysselsättningsökning konjunkturen ger. En tillväxt som släpar efter andra länder så mycket att vi de kommande åren kommer ha en … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Konkurs gör Sverige fattigare

2001-05-25 Dålig kronkurs gör Sverige fattigare – Den svenska kronans kursutveckling gör Sverige fattigarejämfört med andra länder. De bottennoteringar av kronans värdesom nu har skett är varningssignaler som måste tas på allvar.Kronkursens långvariga nedgång visar att det behövs en nyekonomisk … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Lägre kronkurs urholkar välståndet

Svag kronkurs urholkar välståndet InledningKursen på den svenska kronan har sedan början på 2000 försvagats kontinuerligt och förlorat närmare 8% av sitt värde under denna tid. Under 2001 har kronan tidvis noterats till nya bottenkurser. Denna utveckling är ett uttryck … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Regeringen för flytande devalveringspolitk

Regeringen för i praktiken en devalveringspolitik. Den flytande kronkursen har i bristen på en ekonomisk politik för ökad tillväxtkraft blivit en flytande devalveringspolitik. Den politiken leder nu också till ett växande inflationstryck som kommer att begränsa de framtida tillväxtmöjligheterna. Det … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Brev till riksdagens talman om utställning över den baltiska ockupationen

Stockholm 2001-05-15 TalmannenSveriges Riksdag Under sommaren 1991 bröt de baltiska staterna slutgiltigt sig ut ur årtionden av sovjetiskt förtryck. Under nära fem decennier hade de lidit under kommunistisk ekonomi och diktatur. När de för 10 år sedan inträdde i en … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Economist om ECB och räntan

Posted in Blogg | Leave a comment

Offensiv reformpolitik istället för defensiv anpassning

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment