Konkurs gör Sverige fattigare

2001-05-25 Dålig kronkurs gör Sverige fattigare – Den svenska kronans kursutveckling gör Sverige fattigarejämfört med andra länder. De bottennoteringar av kronans värdesom nu har skett är varningssignaler som måste tas på allvar.Kronkursens långvariga nedgång visar att det behövs en nyekonomisk politik som ger ökad tillväxtkraft och ett ökatkapitalflöde till Sverige. Läs mer…

Lägre kronkurs urholkar välståndet

Svag kronkurs urholkar välståndet InledningKursen på den svenska kronan har sedan början på 2000 försvagats kontinuerligt och förlorat närmare 8% av sitt värde under denna tid. Under 2001 har kronan tidvis noterats till nya bottenkurser. Denna utveckling är ett uttryck för den svenska ekonomins eftersläpning och oförmåga till en lång-siktigt Läs mer…

Regeringen för flytande devalveringspolitk

Regeringen för i praktiken en devalveringspolitik. Den flytande kronkursen har i bristen på en ekonomisk politik för ökad tillväxtkraft blivit en flytande devalveringspolitik. Den politiken leder nu också till ett växande inflationstryck som kommer att begränsa de framtida tillväxtmöjligheterna. Det sa moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark när han på tisdagen Läs mer…