Höga skatter ger höga priser

Regeringen bortser från att inte bara momsen utan de höga skatterna som sådana driver upp de svenska priserna. Regeringen verkar medvetet glömma bort sitt eget ansvar för de höga svenska priserna. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar till den svenska och brittiska regeringens presentation av prisjämförelser. Läs mer…

Finansdepartementet skapar nya myter

2001-04-11 Finansdepartementet skapar nya myter – Det är bra att även finansdepartementet nu redovisar en analyssom visar att det var 1980-talets utgiftsexpansion som la grundenför 1990-talskrisen. Det är däremot illa att regeringen iställetskapar nya myter om att det är den socialdemokratiskautgiftspolitiken efter 1994 som hanterat problemen. Det är enfalsk verklighetsbeskrivning Läs mer…

Budget med dubbel bokföring

2001-04-02 Budget med dubbel bokföring – Regeringens budgetpolitik bygger på dubbel bokföring. Förstförhandlar man fram en budgetpolitik tillsammans med bådevänsterpartiet och miljöpartiet. Därefter presenterar man baranågra dagar senare en annan budgetpolitik med ännu störreutgiftsökningar men med bara vänsterpartiet. Det innebär att deutgifter som man först har enats om i den Läs mer…