At EDS conference in Gimo

At the old manor house of Gimo the European Democrat Students recently held a conference. I had the opportunity to address the conference on the topic “ The visions and opportunities of a free Europe”. One of the things that struck me, as always when meeting like-minded friends from Europe, Läs mer…

Påbörja en andra våg av reformer!

Anförande av riksdagsledamot Gunnar Hökmark i riksdagens särskilda debatt om den ekonomiska utvecklingen den 22 mars 2001.Det talade ordet gällerHerr/ Fru Talman, Det finns tre saker som måste sägas till regeringen i dag. För det första, låtsas inte som om ingenting har hänt. Högkonjunkturen är nu över. Det ställer krav Läs mer…

Bryt förhandlingarna med (mp) och (v)

2001-03-13 Bryt budgetförhandlingarna med (mp) och (v) – Ericssons framgångar det senaste decenniet har varit enavgörande del för den svenska ekonomins framgångsrika utveckling.Det är mot den bakgrunden uppenbart att konjunkturavmattningen nukommer få ett tydligt genomslag i den svenska ekonomin. Gör interegeringen något för att stärka tillväxtkraften i svensk ekonomikommer vi Läs mer…