Monthly Archives: February 2001

Washington Post om Bush´s budget

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Regeringens måttstock underkänner politiken!

Regeringens måttstock underkänner regeringen politik!Den ökade sysselsättningsgraden är en bubbla. Trots en unikt stark högkonjunktur har andelen faktiskt sysselsatta i arbete inte ökat sedan 1997.Den ökade sysselsättningen är i själva verket resultatet av en snabbt växande sjukskrivning. Det innebär ett … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Bush hade vunnit ändå

Posted in Blogg | Leave a comment

50 miljarder

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Den nya ekonomins dynamiska utbudssida

Det är uppenbart att vi har en ny ekonomi i den bemärkelsen att globaliseringen skapar nya konkurrensförhållanden och en prispress inom strategiskt viktiga produktionsfaktorer som på ett avgörande sätt förmår hålla inflation nere även vid hög tillväxt samtidigt som den … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Sysselsättningsökningen är en bubbla

Nyhetsbrevet Fri Ekonomi 2001-02-23 Käre läsare, Med mycket buller och bång har regeringen hävdat stora framgångarmed utvecklingen av den svenska arbetsmarknaden. Arbetslöshetenhar minskat och sysselsättningen har ökat, har det sagts. Nu ärdet inte så underligt att det går bättre i … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Nyhetsbrevet Fri Ekonomi

Kära läsare, Rätt mycket om den mänskliga koden och genetiken, lite om den amerikanska ekonomin och diskussionen om den nya ekonomins närvaro eller ej, socialdemokratins omfamning av den politik som de tidigare kallade Pinochetteri och SNS Ekonomiråds rapport samt ytterligare … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

OECD on Sweden

Posted in English | Leave a comment