Monthly Archives: January 2001

Sänkt ränta i USA

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

s politiserar Riksbanken

Istället för att söka enighet har socialdemokraterna sökt politisering. Genom utnämningen av Kristina Persson väljer socialdemokraterna att politisera Riksbankens ledning. Det är en politisering som skadar Riksbanken och därmed också det långsiktiga förtroendet för penningpolitiken. Det säger moderaternas Gunnar Hökmark … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment

Ockupationsutställning i riksdagen – artikel om de baltiska ländernas kamp för frihet i SvD

Under dessa dagar för 10 år sedan skyddade de baltiska folken sin självständighet med sina bara kroppar. Framför parlamenten i Vilnius och i Riga stod de i januarikylan, bakom barrikader i form av byggnadsmaskiner, stenar, träd och lastbilar. Inne i … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Bush´s installationstal

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Economist och Los Angeles Times om den kaliforniska elbristen

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Higer costs on the market gives higer costs to the people

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Växande utflyttning hot mot Sverige som kunskapsnation

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Vill regeringen införa Tobinskatt?

Regeringens olika företrädare har i olika sammanhang sagt sig vara för, alternativt sagt sig vara öppna för, eller intresserade av att verka för införandet av en så kallad Tobinskatt. En sådan skatt på internationella valutatransaktioner innebär en kostnad i sig … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment