s politiserar Riksbanken

Istället för att söka enighet har socialdemokraterna sökt politisering. Genom utnämningen av Kristina Persson väljer socialdemokraterna att politisera Riksbankens ledning. Det är en politisering som skadar Riksbanken och därmed också det långsiktiga förtroendet för penningpolitiken. Det säger moderaternas Gunnar Hökmark i en kommentar till socialdemokraternas majoritetsbeslut i Riksbankens fullmäktige. Det Läs mer…

Vill regeringen införa Tobinskatt?

Regeringens olika företrädare har i olika sammanhang sagt sig vara för, alternativt sagt sig vara öppna för, eller intresserade av att verka för införandet av en så kallad Tobinskatt. En sådan skatt på internationella valutatransaktioner innebär en kostnad i sig som drabbar låntagaren, men den leder också till högre räntekostnader Läs mer…