Fortsatt nettoutflyttning

Trots högkonjunktur och arbetskraftsbrist har inte tappet av kvalificerad arbetskraft till utlandet upphört. Det är det centrala beskedet i den artikel som Thomas Östros publicerade tidigare i veckan på DN Debatt. Tillsammans med det faktum att inte tillräckligt många vill flytta till Sverige ger detta en nettoutflyttning av arbetskraft som Läs mer…

God Jul och Gott Nytt År!

För den som har läst ända hit vill jag samtidigt föreslå en kraftsamling inför det år som kommer. Då kommer det till mycket stor del avgöras om det finns ett tillräckligt stort intresse för att reformera Sverige för att väljare i allmänhet skall vilja mobilisera tillräckligt med intresse för att Läs mer…