Monthly Archives: December 2000

Alltid emot och aldrig för – kolumn i Medborgaren

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

En orättfärdig skattedoktrin – artikel i moderatpress

År 2000 var det år då en ny socialdemokratisk skattepolitisk doktrin lades fast av regeringen med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet. När högskattepolitiken tvingas möta det faktum att skattebaser lämnar landet måste en ny filosofi till. I all sin enkelhet … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Graderad rösträtt socialdemokratiska pampfasoner – artikel i Medborgaren

Socialdemokraterna har blivit en motståndsrörelse mot förnyelse. Desperationen i deras kamp mot det nya är att de nu på fullt allvar föreslår att borgerlig politik i kommuner och landsting antingen skall förbjudas, om den är särskilt osocialdemokratisk, eller att rösträtten … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Fortsatt utflyttning utbildade är ett problem

Trots högkonjunktur och arbetskraftsbrist har inte tappet av kvalificerad arbetskraft till utlandet upphört. Det är det centrala beskedet i den artikel som Thomas Östros publicerade tidigare i veckan på DN Debatt. Tillsammans med det faktum att inte tillräckligt många vill … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Gott Nytt År

En sak är säker. Regeringen kommer att säga att allt är bra.

Posted in Artikel | Leave a comment

Fortsatt nettoutflyttning

Trots högkonjunktur och arbetskraftsbrist har inte tappet av kvalificerad arbetskraft till utlandet upphört. Det är det centrala beskedet i den artikel som Thomas Östros publicerade tidigare i veckan på DN Debatt. Tillsammans med det faktum att inte tillräckligt många vill … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

God Jul och Gott Nytt År!

För den som har läst ända hit vill jag samtidigt föreslå en kraftsamling inför det år som kommer. Då kommer det till mycket stor del avgöras om det finns ett tillräckligt stort intresse för att reformera Sverige för att väljare … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

En fin bild på tomten och en bra artikel om det goda i att allt fler lever längre

Posted in Tillvaxt | Leave a comment