Svar till SDS om kommunalskatter

Moderaterna ger dubbla budskap i skattefrågan, säger Sydsvenska Dagbladet i måndagens ledare. Skälet är att SDS kan peka på att en del kommuner med moderat ledning nu tvingas höja skatten. Eftersom moderater vill sänka skatter, inklusive kommunalskatten, leder dessa skattehöjningar SDS till att hävda att moderaterna är ett splittrat parti: Läs mer…

Gemensam borgerlig reformpolitik

Kommentar av Gunnar Hökmark med anledning av den gemensamma fyrpartireservationen om den ekonomiska politikens inriktning. I dag presenterar vi tillsammans med centern, folkpartiet och kristdemokraterna en bred och offensiv gemensam reservation om den ekonomiska politiken och den reformagenda som bör prägla svensk politik. Det är en offensiv framtidspolitik för att Läs mer…