Monthly Archives: November 2000

Churchill om järnridån som delade Europa

Posted in Blogg | Leave a comment

Lägre skatter än andra länder

Sveriges välfärd behöver lägre skatter än andra länders. Vår viktigaste konkurrens kommer komma från andra länder inom OECD – området. Det finns inget skäl till varför Sverige skall ha ett högre skattetryck än alla andra länder. Målet måste istället sättas … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment

Den tyska skattereformen i internationell jämförelse

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Regeringens schabblar bort Sveriges försprång

Regeringen vansköter en av Sveriges bästa framtidsmöjligheter. Schabblandet med UMTS-tillstånden har redan försenat utvecklingen av den tredje generationens mobiltelefoni i Sverige med ett år. Genom att man avvisat en auktion av tillstånden kommer nu ständigt nya administrativa förseningar. Sverige riskerar … Continue reading

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Den amerikanska eftervalsdebatten

Posted in Artikel | Leave a comment

Kommentarer med anledning av OECD-rapporten Economic Outlook

Kommentar av moderaternas Gunnar Hökmark med anledning av OECD-rapporten Economic Outlook OECD:s rapport visar att regeringen är på väg att försumma de åtgärder som krävs för att öka det svenska arbetskraftsutbudet. Därmed försummas även de unikt goda möjligheterna att skapa … Continue reading

Posted in Artikel | 1 Comment

Anförande i budgetdebatten – regeringen räknar bara 4% av de arbetslösa

Anförande av moderaternas ekonomisk politiske talesman Gunnar Hökmark i riksdagens budgetpolitiska debatt den 22 november 2000 Fru talman! Jag tror att man, när man om några år tittar tillbaka på den period som vi då har bakom oss och som … Continue reading

Posted in Allmänt, Anförande | 1 Comment

Globaliseringen kräver en offensiv skattepolitik

Interpellation till statsråd Till finansminister Bosse Ringholm Regeringens högskattepolitik hotar den svenska välfärden. Höga skattesatser leder inte till höga skatteinkomster utan till att rörliga skattebaser flyttar utomlands I den budgetproposition för 2001 som regeringen presenterade under hösten förbigås i stort … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment