Lägre skatter än andra länder

Sveriges välfärd behöver lägre skatter än andra länders. Vår viktigaste konkurrens kommer komma från andra länder inom OECD – området. Det finns inget skäl till varför Sverige skall ha ett högre skattetryck än alla andra länder. Målet måste istället sättas till att vi skall vara mer konkurrenskraftiga om företagande och Läs mer…

Regeringens schabblar bort Sveriges försprång

Regeringen vansköter en av Sveriges bästa framtidsmöjligheter. Schabblandet med UMTS-tillstånden har redan försenat utvecklingen av den tredje generationens mobiltelefoni i Sverige med ett år. Genom att man avvisat en auktion av tillstånden kommer nu ständigt nya administrativa förseningar. Sverige riskerar nu att bli två år senare än våra viktigaste konkurrentländer Läs mer…

Globaliseringen kräver en offensiv skattepolitik

Interpellation till statsråd Till finansminister Bosse Ringholm Regeringens högskattepolitik hotar den svenska välfärden. Höga skattesatser leder inte till höga skatteinkomster utan till att rörliga skattebaser flyttar utomlands I den budgetproposition för 2001 som regeringen presenterade under hösten förbigås i stort sett helt de nya villkor och utmaningar som globaliseringen för Läs mer…