Monthly Archives: October 2000

Rädda Sveriges försprång!

Regeringen kan ännu välja en snabb fördelning genom auktion av tredje generationens mobiltelelicenser. På det viset går det att undvika en ytterligare försening av den svenska utbyggnaden av UMTS. Därmed kan Sverige försvara sin ledande ställning inom utvecklingen av mobilt … Continue reading

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Om en europeisk konstitution

Posted in Blogg | Leave a comment

Grattis Björn!

Grattis!

Posted in Artikel | Leave a comment

UMTS- skandalen

Sverige riskerar genom politisk inkompetens och senfärdighet att förlora sitt försprång inom IT-utvecklingen inom det område – mobil telefoni och mobilt Internet – där vi som nation ligger främst och den globala konkurrensen är som hårdast. Det är en skandal … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

B2B kräver marknadsutveckling – ur Economist

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Socialismen är död men antiliberalismen lever

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Replik till Leif Pagrotsky i Svenska Dagbladet

När stora värden står på spel måste man våga ta politisk strid. Frågan om fri handel är en sådan fråga där mycket stora mänskliga värden står på spel. Den fria handeln har och har alltid haft sina fiender trots att … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Sitt inte med armarna i kors!

Det verkar som om finansminister Bosse Ringholm sitter med armarna i kors inför växande ekonomiska problem. Utvecklingen nu ökar kravet på en aktiv ekonomisk politik som genom strukturreformer gör det möjligt att förlänga den goda ekonomiska tillväxten. Den svenska ekonomin … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment