Rädda Sveriges försprång!

Regeringen kan ännu välja en snabb fördelning genom auktion av tredje generationens mobiltelelicenser. På det viset går det att undvika en ytterligare försening av den svenska utbyggnaden av UMTS. Därmed kan Sverige försvara sin ledande ställning inom utvecklingen av mobilt Internet. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning Läs mer…

UMTS- skandalen

Sverige riskerar genom politisk inkompetens och senfärdighet att förlora sitt försprång inom IT-utvecklingen inom det område – mobil telefoni och mobilt Internet – där vi som nation ligger främst och den globala konkurrensen är som hårdast. Det är en skandal som borde leda till statsråds avgång.En tidig avreglering av telemarknaden Läs mer…

Sitt inte med armarna i kors!

Det verkar som om finansminister Bosse Ringholm sitter med armarna i kors inför växande ekonomiska problem. Utvecklingen nu ökar kravet på en aktiv ekonomisk politik som genom strukturreformer gör det möjligt att förlänga den goda ekonomiska tillväxten. Den svenska ekonomin och tillväxten är känslig för de problem som stigande oljepriser Läs mer…