Monthly Archives: September 2000

Frihandelns fiender är fattigdomens vänner

Frihandelns fiender är fattigdomens vänner. Överallt i världen där människor har kunnat resa sig upp ur fattigdom och förnedring är det fri handel som gett dem denna möjlighet. Och överallt där slutna gränser används av politiska makthavare för att kontrollera … Continue reading

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Telia flyr skatten

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

IMF urges Sweden to lower taxes

Posted in English | Leave a comment

Regerigen återfaller i 70-talspolitik – artikel i den liberala pressen

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

A dream back to the 70-ies – The budget for 2001

Posted in English | Leave a comment

Sveriges offentliga utgifter högst i världen -artikel i NST

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Regeringens budget en motbok – anförande vid riksdagens budgetdebatt den 20 september 2000

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

World Invest News om Estland – bland annat med landets historia

Posted in Blogg | Leave a comment