Monthly Archives: May 2000

Sänkt bensinskatt om alla går från ord till handling

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Fyrpartireservation borgerlig reformpolitik

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

ett sätt att runda utgiftstaket ( Björn Rosengren)

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Budgetens svarta hål

Bosse Ringholm bör nu ge besked hur man skall klara den budget som man på nytt redovisade i Vårpropositionen. Regeringens brist på strategi när det gäller privatiseringar påverkar nämligen statbudgeten i allra högsta grad. Istället för prognoserade 95 miljarder i … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment

OECD om de baltiska staternas väg mot marknadsekonomi

Posted in Blogg | Leave a comment

Sänkta skatter och sänkta utgifter

Sänkta skatter kräver också en politik för minskade offentliga utgifter. Utan ett brett program för att minska de offentliga utgifterna riskerar regeringen att låta dagens ekonomiska tillväxt övergå i stigande räntor och växande efterfrågetryck. Det är nu regeringen borde föreslå … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Schyman kampanjar för lägre pensioner

Schymans turné är en kampanj för lägre pensioner. Samtidigt som Vänsterpartiet gör allt större ansträngningar för att putsa bort partiets kommunistiska tradition går man allt djupare in i cynisk populism. Löftena om att lagstiftning om mindre arbetstid är förenligt med … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment

s tudelar Sverige

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment