Monthly Archives: March 2000

Svensk skattepolitik är socialt orättfärdig

– Den rödgröna skattepolitiken drabbar vanliga inkomsttagare. Den sociala tryggheten för enskilda människor förutsätter sänkta skatter så att fler kan leva på sin lön. Istället väljer vänstern, miljöpartiet och socialdemokraterna fortsatta utgiftshöjningar som även i framtiden kommer göra svenska låg- … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment

Skattepengarna bränner i fickorna hos LO-ekonomerna

– LO driver regeringen att göra om 1980-talets misstag. Den goda konjunkturen ledde då till att regeringen inte gjorde något åt galopperande utgiftssystem utan i stället införde en rad nya utgifter. När konjunkturen blev sämre fortsatte utgifterna att växa samtidigt … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment

Regeringen kommer att misslyckas med utgiftstaken

– Den socialdemokratiska kongressen har nu bundit sig för utgifter som gör det omöjligt att klara utgiftstaken. Trots att regeringens viktigaste uppgift i en högkonjunktur är att hålla utgiftstaken är den nu på väg att misslyckas. Därmed är man på … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment

Kunskapssamhället ställer nya krav

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Globalisering ställer krav på Sverige

– I en tid då de geografiska avstånden spelar en allt mindre roll måste Sverige vara ett land som i varje givet ögonblick kan framstå som en bra bas för företagande, skapande och forskning. Om vi inte kan skapa goda … Continue reading

Posted in Tillvaxt | Leave a comment