Nyheter och Politik

Parlamentets vänstergrupp låter som Putin- Artikel Svensk Tidsskrift

Publicerad: 09 February 2016, 16:02

Svensk tidskrift

Vänstergruppen och populisterna tar ställning mot varje försök att integrera Ukraina, Georgien och Moldavien i den europeiska gemenskapen. De använder samma argument som Kreml, skriver Gunnar Hökmark. EU:s frihandelsavtal med Ukraina, Georgien och Moldavien handlar om mer än enbart handel. … Continue reading

EU behöver Storbritannien- Artikel Gotlands Allehanda

Publicerad: 08 February 2016, 9:35

GA

I en tid då krigföring sker på många olika nivåer, handel och bojkotter, strategisk energipolitik för ökat beroende, propaganda och desinformation, militära manifestationer och hot, genom investeringar länkade till politiska krav behövs Storbritannien. Det finns nog ingen som mer skulle … Continue reading

Gunnar Hökmarks förslag inför Euronests parlamentariska församling

Publicerad: 05 February 2016, 13:05

ghbild

Euronestkommittén, som Gunnar Hökmark är en del av, är en parlamentarisk kommitté med delegationer från Europaparlamentet och parlamenten i det Östra Partnerskapet, det vill säga länderna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina.   Med hänvisning till den dramatiskt försämrade säkerhetssituationen … Continue reading

700 MHz-bandet ska göra Europa till ledande på 5G- Artikel Computer Sweden

Publicerad: 03 February 2016, 18:55

cssss

Varje dag lämnar den snabba utvecklingen av digitala tjänster en förvånad värld bakom sig. Utvecklingen följer inte ett linjärt mönster utan sker parallellt överallt, hela tiden, i EU utanför EU. Utvecklingen som sker handlar inte längre bara om telekomindustrin eller … Continue reading

Presentation by Gunnar Hökmark, MEP, on the opportunities and challenges coming from 5G and the digital economy – at the EU High Level Dialogue on Spectrum-Related Issues

Publicerad: 03 February 2016, 14:45

15-12-15 Hokmark portrait-115

3rd of February 2016 from 13:00, Charlemagne Building, Rue de la Loi, Brussels   Ladies and Gentlemen,   The development of digital services is day after day leaving a surprised world behind it.   Forecasters, experts, politicians and business people … Continue reading

Unionen behöver Storbritannien och tvärt om- Krönika NT

Publicerad: 02 February 2016, 15:38

nttidd

Det finns nog ingen som mer skulle uppskatta Storbritanniens eventuella utträde ur EU än Vladimir Putin. Det skulle innebära en splittring av Europas möjligheter och förmåga att bedriva en gemensam politik mot den aggression och påverkanspolitik som präglar regimen Putin, … Continue reading

Europa måste hålla samman- Artikel Nerikes Allehanda

Publicerad: 01 February 2016, 14:41

na

Den Europeiska unionen står inför stora utmaningar som i grunden handlar om Europa i sin helhet. Rysk krigföring i Ukraina, aggression mot andra och en politik som är ett hot mot den europeiska fredsordning som har legat till grund för … Continue reading

EU bör gå Storbritannien till mötes- Artikel Norrbottens- kuriren

Publicerad: 01 February 2016, 14:39

norrbottenskuriren

Sveriges regering bör göra vad den kan för att David Cameron ska få ett bra svar från de övriga medlemsstaterna. Dels eftersom britternas krav i grunden är riktiga. Dels eftersom det håller Europa enat. I en tid då krigföring sker … Continue reading

Blogg

Regndansen

Publicerad: 10 February 2016, 10:02

Den svenska bostadskrisen tillhör de mest vårdade kriserna. Under decennier har den politiska makten pådriven av Hyresgäströrelsen och vänsterdebattörer gjort allt den kan för att slå vakt om en bostadsmarknad som saknar bostäder och marknad. Bostadskrisen är inte bara ett … Continue reading

Frågan om Storbritannien handlar om Europa och hoten vi möter

Publicerad: 09 February 2016, 14:12

european-flag-2-1367886-m

Under denna vecka intensiva dagar i Stockholm. Möten kring skattefrågor, de digitala utmaningarna, energipolitik och utrikespolitik. Men det finns en övergripande fråga som just nu slår de flesta, och som det förvånar mig att så lite uppmärksamhet ändå riktas mot … Continue reading

FN är inte överordnad rättsstaten

Publicerad: 07 February 2016, 13:32

FN

Till de mer besynnerliga den senaste veckan hör att en arbetsgrupp som sorterar under FN-s människorättskontor ansett att det var Storbritanniens och Sveriges fel att Julian Assange inte velat inställa sig för förhör angående anklagelser om sexuellt ofredande och olaga … Continue reading

Ansvar för biologisk mångfald så nära verkligheten som möjligt

Publicerad: 03 February 2016, 11:30

I går röstade samtliga svenskar utom moderater och kristdemokrater för att den lagstiftning som bland annat gäller jakten på varg och skarv inte överhuvudtaget ska ses över. Det är anmärkningsvärt eftersom det så uppenbart finns en skevhet i hur denna … Continue reading

Ett brev betyder mycket

Publicerad: 02 February 2016, 18:59

Så har ett nytt steg tagits i arbetet att nå en överenskommelse med Storbritannien och de övriga medlemsstaterna, som en grund för den brittiska folkomröstningen och David Camerons agerande för fortsatt brittiskt medlemskap. I dag skickade Europeiska rådets ordförande Donald … Continue reading

Förhandlingarna med Storbritannien mot ett avgörande

Publicerad: 01 February 2016, 23:34

european-parliament-1010050-m

Den här veckan i Strasbourg kommer att präglas av fortsatta diskussioner om förhandlingarna med Storbritannien inför den brittiska folkomröstning som förmodligen blir senare i vår. I den svenska riksdagen fastläggs positioner dagarna innan Europeiska rådet den 18 och 19 februari … Continue reading

Krishanteringsdirektivet svensk lag från i dag, om bankstruktur får vi se

Publicerad: 01 February 2016, 11:12

lag

Idag den 1 februari blir det krishanteringsdirektiv som jag ansvarade för att förhandla fram i Europaparlamentet under 2014 till svensk lag. Den nya lagstiftningen innebär tydliga regler om att ägare och de som investerar i banker blir ansvariga för när … Continue reading

Öppenhet och rättsstat istället för illusioner och myter

Publicerad: 30 January 2016, 17:42

free

Det är illusioner och myter som förvärrat och försvårat den flyktingpolitiska debatten i vårt samhälle. Illusioner som sätter bilden av att invandring och många nyanlända inte innebär vare sig ekonomiska eller sociala problem. Myter som sprider skrönor om både invandrares … Continue reading

Ladda ner mina böcker

Gunnar Hökmark på Twitter

Bloggat om Gunnar Hökmark

Twingly BlogRank
Twingly Blog Search link:http://www.hokmark.eu/ sort:published Länkningar från andra

EPP på Facebook